Myśl o przyszłości.
Segreguj odpady

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich.

Myśl o przyszłości.
Segreguj odpady

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:
Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich.

O projekcie

Cel projektu

Celem ogólnym projektu są kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych do składowania i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Działania

W ramach niniejszego projektu do realizacji przewidziano:

  • działania w zakresie modernizacji istniejącej linii polegające na dostawieniu dodatkowej nitki przenośników, która umożliwi przeróbkę jednocześnie odpadów segregowanych i niesegregowanych.
  • zakup koparki przeładunkowej z chwytakiem pozwalającej na załadunek przekazywanego odpadu do dalszego zagospodarowania.

całkowita wartość projektu

1 946 475 zł

WKŁAD UE

1 337 212,5 zł

Zasady segregacji

Graj z nami w kolory
i naucz się segregować odpady

Papier

Bioodpady

Plastik i Metal

Szkło

Chemikalia, baterie

Papier

Wrzucamy:
gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe i kartonowe, tekturę, torby, worki i pudła papierowe.
Nie wrzucamy:
papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw (kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełek po papierosach), kalki, tapet, zatłuszczonego, silnie zabrudzonego lub powlekanego folią papieru, celofanu, worków po cemencie, wapnie i materiałach sypkich.

Bioodpady

Wrzucamy:
ściętą trawę, liście, resztki ugotowanych warzyw, obierki owoców i warzyw, stary chleb, odpady roślinne, resztki potraw.
Nie wrzucamy:
resztek owoców cytrusowych, skórek od bananów, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków,

Plastik i Metal

Wrzucamy:
butelki PET, butelki po produktach mlecznych, woreczki, kubki, tacki po produktach spożywczych, folię opakowaniową, torby plastikowe, AGD z tworzyw sztucznych, pojemniki po środkach chemii gospodarcze, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, kartoniki po mleku i napojach, puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle.
Nie wrzucamy:
butelek po olejach silnikowych, środkach chemicznych i przemysłowych, styropianu, opakowań wykonanych z innych materiałów łączonych z tworzywami sztucznymi, opakowań po środkach do impregnacji drewna, farbach, lakierach, smarach, środkach ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach i środkach chemicznych.

Szkło

Wrzucamy:
Puste szklane butelki po napojach, puste słoiki bez nakrętek;, szklane opakowania po kosmetykach, inne całe szklane opakowania.
Nie wyrzucamy:
Szkła stołowego, żaroodpornego i zbrojonego, ceramiki, porcelany, kryształów, doniczek;, żarówek i świetlówek, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i samochodowych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizorów, nieopróżnionych opakowań po lekach.

Baterie, chemikalia

Wrzucamy:
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory (zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych, a w przypadku ich braku w sposób zabezpieczający środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem).

 

 

Ciekawe materiały

Zobacz  filmy instruktażowe

Wartościowe strony internetowe

www.gov.pl/web/klimat

www.naszesmieci.mos.gov.pl

www.pgkkonskie.pl

Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich
Spółka z o. o.

26-200 Końskie
ul. Spacerowa 145
e-mail: biuro@pgk.konskie.pl
www.pgk.konskie.pl

Sekretariat:
tel.: 41 372 34 97

Zakład Usług Komunalnych
tel.: 41 372 35 69

Kontakt